1077-11 2 ½ 1. OG rechts 70 m² 13 m²     vermietet
  1077-12 2 ½ 1. OG mitte 58 m² 19.5 m²         vermietet
  1077-13 2 ½ 1. OG links 73 m² 13 m²         vermietet
  1077-21 2 ½ 2. OG rechts 70 m² 13 m²         vermietet
  1077-22 2 ½ 2. OG mitte 58 m² 19.5 m²         vermietet
  1077-23 2 ½ 2. OG links 73 m² 13 m²         vermietet
  Einstellhallenplatz   Untergeschoss              
Gebaeude A1 Gebaeude A2 Gebaeude A3 Gebaeude B Gebaeude D2